Пермалинк

Луксът на комфорта започва там, където само с едно кликване, напрежението изчезва и оставяш друг да решава проблемите.

Проект и главна цел: BG05M9OP001-1.054-0117 “Подкрепа за устойчиво бизнес развитие на “Пермалинк” ЕООД”

Обща стойност: 4945.00 лв., от които 4203.25 лв. европейско и 741.75 лв. национално съфинансиране.

Начало: 12.01.2021г.

Край: 12.04.2021г.

НАШАТА ФИЛОСОФИЯ

Фокусирани сме върху това да помагаме на бизнеса да достига до целевите си клиенти чрез продуктово оптимизиране. За нас дигиталният маркетинг е нещо повече от технологичен процес. Той е как мислим, какво правим и също начинът, по който се отнасяме към Вашия бизнес. Ние ще се запознаем в дълбочина с фирмената Ви дейност, за да oползотворим потенциала на Вашето онлайн присъствие.

ВАШИЯТ УСПЕХ Е НАША ЦЕЛ

Трафикът в сайта е от огромно значение, но ако той не се превърне в печалба,  е просто излишен разход. Това което ни вълнува и диктува нашата работа е как да увеличим приходите за Вашия бизнес. Ето защо заедно ще преминем през всяка стъпка. Във всеки един момент ще знаете какво се е променило, какво е текущото състояние и какво предстои.

След като се запознахте с нас, нека да се запознаем с Вас!